בדיקת תפילין ומזוזות

בדיקת תפילין ומזוזות
ותיקונם.